Herajärvi Transport AB bjuder transportservices till företag och privatpersoner

Herajärvi Transport AB transporterar gods till Sverige, Finland, Norge och Danmark. Herajärven Kuljetus Oy:s kontor, servicehall och terminal ligger i Kyläjoki (Tornio) vägkanten på gamla E4 vägen.

Nuförtiden Herajärvi Transport AB har tillsammans med moderbolaget Herajärven Kuljetus Oy 24 transportfordon kombination och 35 anställda.

Våran fordoner passar perfekt för pall- och bulkgods transporter. Vi också har resurser för ADR- och bredlastsgods transporter.

Vårat företag använder PKY-kvalitetssystem som har utvecklas i Finland. PKY-Kvalitetsystem är kvalitet-, miljö- och energieffektiva förenande system. Vårat kvalitetssystem innehåller ISO 9001:2015 kvalitetstandard och miljökvalitetsstandard ISO 14001:2015. Därtill  våran kvalitetsystem OHSAS 18001:2007 omfattar kraven av arbetshygienien- och arbetssäkerhetstandard.